شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

PDFکتاب طلسمات گلشن سیاه قلم نوشته استاد اکبر حسن زاده PDFکتاب طلسمات گلشن سیاه قلم نوشته استاد اکبر حسن زاده
PDFکتاب طلسمات گلشن سیاه قلم نوشته استاد اکبر حسن زاده PDFکتاب طلسمات گلشن سیاه قلم نوشته استاد اکبر حسن زاده

PDFکتاب طلسمات گلشن سیاه قلم نوشته استاد اکبر حسن زاده

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
1103 نمایش
40000تومان

کتاب طلسمات سیمرغ گلشن سیاه قلم با بیش از ۲۰۰۰ طلسم قوی

کتاب طلسمات گلشن سیاه قلم یا همان طلسمات سیمرغ نوشته استاد اکبر حسن زاده سیاه قلم کتابی است ارزشمند، قابل اطمینان و دست نویس.

در این کتاب بیش از ۲۰۰۰ طلسم نوشته شده که در مجموع از بیش از پانصد کتاب گردآوری شده اند و به نوعی میتوان این کتاب را گنج طلسمات نامید. قاعده اولیه طلسمات از فیثاغورث بوده و برای پر کردن آنها رعایت وقت و ساعت، خواندن آیت الکرسی و چهار قل الزامی است

فهرست مطالب :

 

 • شرح لوح خالی قلب و روش پر کردن

 • طلسمات و اعداد یعنی چه و چه استفاده ای دارند؟

 • مثلث و مربع یعنی چه و برای چه کاری خوب است؟

 • روش مثلثه و قاعده آن چیست؟

 • شرح رفتار مثلثه طبعی

 • روش پر کردن خمس ۵ در ۵ تا ۱۰۰ در ۱۰۰

 • دستور خواندن اسماء الحسنی اسماء یا احد و یا صمد

 • روش مربع و مخمس تا ۱۰۰ در ۱۰۰ چندین رقم

 • ۱۴ عدد مربع و مثلثه برای جمیع حوایج مردم

 • طلسم و جدول کامل امور مردم

 • چندین رقم مثلث و مربعهای تو در تو

 • روش مثلثه آتشی، روش مثلثه بادی، روش مثلثه آبی، روش مثلثه خاکی

 • عدد سوره ها و آیات قرآنی

 • در دانستن روش و طرح مثلثات

 • قاعده پر کردن مربع و استخراج موکلین

 • دستور عزمت ساختن

 • لوح ۶ در ۶ و لوح ۵ در ۵

 • لوح ۵ در ۵ خالی قلب برای نعمت بزرگی

 • روش ۷ در ۷ خالی قلب الحمد بدون بسم االله پر شده

 • لوح ۱۰ در ۱۰ و من یتق االله برای دارائی و گشایش رزق و روزی و توسعه

 • کار و زندگی در ساعات سعد نوشته می شود

 • روش پر کردن زوج و فرد ۷ در ۷ یکخانه خالی

 • روش ۱۴ در ۱۴ بهترین قاعده و در حالت شرف با افتاب نوشته شود

 • روش پر کردن لوح ۱۲ در ۱۲ بر عددی برای برکاری مطابق آنکار

 • رفتار تکسیر ۱۴ در ۱۴ حروف نورانی و تکسیر کردن کلمات

 • لوح ۷ در ۷ سوره الم نشرح جهت کشایش رزق و روزی و مال

 • لوح ۹ در ۹ برای فتح و ظفر بر دشمن و نابودی دشمن

 • چندین رقم مخمس و مربع گوناگون

 • برای برکت کیسه و زیادی روزی و جلب پول با خود دارید

 • جهت مهر و محبت و عشق و دوستی که با خود این طلسم را دارید

 • جهت سروی و مطیع نمودن توبه کردن

 • جهت جلب معشوق و عشق و رسم لوح مربع آن

 • جهت احضار روح و احضار ارواح و احضار موکل و اعمال مربوطه آن

 • لوح جهت خواستگاری

 • لوح جهت نجات زندانی بکار می آید که در ساعات سعد نوشته می شود

 • دستور پر کردن لوح طاق یا فرد

 • جهت فروش دکان و خانه و ملک و طلسم نوشته شده آن

 • لوح مثلثه غین جهت ثروتمند شدن و نقش آن

 • شرح لوح سوس قطاله جهت محبت دوستی الفت مهربانی زیبائی کشایش

 • بزرگی زن و مرد

 • جهت احضار غایب و نوشتن لوح آن

 • صورت جماعت جنیان و جلب جنیان

 • جهت عقد زن و طلسم آن که غیر از او کسی شوهرش نشود

 • جهت احضار معشوق و کسی که دوستش دارید

 • بستن مردان و فرج زنها بروی مردان

 • عمل سابع فیول دختر ابلیس اعمال صغیر و کبیر

 • عمل ریاضت یا علی و ریاضت بسیار مجرب و قوی و با ارزش

 • اگر خواهی پریان را در خواب بینی بر کف دست خود بنویس

 • عقد النساء و عمل آن

 • دستور احضار ارواح روحانیون در آئینه با خواندن سوره انا انزالنا و…

 • احضار جن بقاعده سعید استادان عزیمت که احضار بسیار عجیب و قریبیاست

 • چله نشینی چیست؟

 • احضار جن با چشم بدون ریاضت و تسخیر آن

 • جهت کشایش کارهای مردم و مسخر شدن و رسم لوح کشایش

 • شرح لوح کشایش و باطل کردن سرح و جادو

 • شرح حال آقای اکبر حسن زاده سیاه قلم

 • لوح ۵ در ۵ خالی قلب برای زبان بندی و بستن زبان بدگویان

 • لوح ۱۰ در ۱۰ ذوالکتاب به قل هو االله احد

 • لوح ۶ در ۵ اسماء دوم ادریسی جهت تسخیر کردن سلاطین و جمیع مردم و الفت و بزرگی میان زنها و گشایش کار

 • جهت محبت دوستی میان زن و شوهر و جمیع خلایق

 • شرح آیه نور و خواص لوح ۷ در ۷ و روش نگارش آن

 • قاعده لوح ۵ در ۵ وسط خالی طرح کسر از ابوریحانه بوی

 • لوح ۸ در ۸ آیه الکرسی جهت زنیکه اولادش سقط کرده که با خود دارد

 • چند نمونه از روشهای لوح ۶ در ۶ از یک کتاب بسیار قدیمی

 • دو عدد لوح ۹ در ۹ و لوح ۷ در ۷ اسماء معلون آتشی

 • لوح ۷ در ۷ وسط خالی آیه و عنده مفاتیح الغیب

 • شکل طلسم یوسف و زلیخا جهت محبت و دوستی و الفت میان دو نفر

 • لوح ۹ در ۹ جهت نابودی دشمن که عدد سوره تبت گرفته و در این لوح پر نمایند

 • لوح مربع سوره اذا زلزله است خانه اول آن

 • چهل کاف و خواص آن

 • روش لوح ۱۱ در ۱۱ برای جلب مقاوم وزارت که نخست وزیران بنویسند

 • روش لوح ۱۸ در ۱۸ برای وزارت های دولتی

 • اسامی صحیح ملک های روز جهت نوشتن دعاها و طلسمات و جمیع امورات و

 • پدیگر و کندن لوح و جمیع طلسمات باید این اسماء را نویسد

 • روز شنبه ملک میمون، روز یکشنبه ملک مذهب، روز دوشنبه ملک ابیض،

 • روز سه شنبه ملک احمر و…

 • لوح شطرنجی آیه الکرسی

 • خواص ذکر عظیم بسم االله الرحمن الرحیم

 • لوح الم نشرح جهت تسخیر قلوب و عقد لسان و زبان بند

 • روش لوح ۲۱ در ۲۱ برای فروش کارخانها و عمارات و جلب مال و عزت نزد سلاطین بکار آید

 • چندین رقم مربع برای جمیع حوائج مردم برای شفای بیماری و حفاظت بدن وسلامتی

 • لوح ۶ در ۶ برای زبان بندی و حفظ بدن و مطیع شدن دشمنان

 • صورت اسماء و نامهای موکلین و کواکب سیاره ملائکه موکل، زحل اسبائیل،

 • مشتری سنجرائیل، مریخ تقوائیل، شمس اسرائیل، زهره کلهائیل، عطارد انکرانیل

 • حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت

 • جهت گشایش محبت توسع نعمت قاعده سوره الحمد

 • شرح لوح چهار در چهار شطرنجی بقلم اکبر حسن زاده

 • احضار فوری از عبداالله هلالی جادوگر مشهور

 • اگر خوهی که کسی را از عشق خود بیقرار کنی

 • ظاهر کردن درد چشم در دشمن که خوهی کور شود

 • دو رقم طلسم محبت و تسخیر خلق و دوستی از کتاب ۳۰ مرغ

 • چند عدد لوح از کتاب بحرالغرائب

 • چند عدد لوح برای باطل السحر و بزرگی و گشایش و عظمت نوشته می شود

 • طلسم جهت قوی شدن در مقابل دشمن

 • جهت عزت زیبا محبت دوستی و الفت

 • فلا ماریون یا فلا ماریان فرانس و تسخیر ارواح

 • دستور سیاه قلم

 • عزایم فلاماریون ۴۰ مرتبه خوانده شود بدون بسم االله

 • ارواح بزرگ به بزرگان دین استاد دانشمندن نام فلاماریون

 • اسرار عجیب و ناشنیدنی از کره زمین

 • اسرار یک خواب عجیبی دستور شمیائی آیه شریفه مفاتیح القیب

 • شرح اسم مبارکه االله الصمد و خواص آن

 • شرح یک خواب عجیب در شب اول دی ۱۱۵۸

 • چند کلمه با استادان و جوانان درباره اعداد و قواعد و مربع آن

 • شکل مهر حضرت سلیمان حشمت االله

 • طلسم یعنی چه و جن چیست؟

 • جن چیست و چگونه طلسم می شود؟

 • لوح ۷ در ۷ هفت سلطان جهت برآورده شدن حاجات

 • علم ریاضت و چله نشینی و تسخیرات روح و جن و موکلین علوی یا سفلی یا

 • ریاضت های دیگر مثل کیمیا و نامرعی شدن و روی آب راه رفتن و جلب

 • سلطان یا حکومت بطرف خود یا وزارت و صدارت رسیدن سوره مبارکه ….

 • هفت مرتبه خوانده شود و نثار روح این هفت سلطان کند و نتیجه ببیند

 • لوح ۲۵ در ۲۵ جهت بررسی و سرافرازی رسیدن نزد سلاطین و پادشاهان و به مقامات بالا رسیدن

 • لوح ۲۰ در ۲۰ جهت رفتن مجالس بزرگ و بزرگان و سلاطین

 • دعای مبارکه سوین مرجانه

 • روش لوح ۱۰ در ۱۰ و خواص آن

 • روش پر کردن مربع لوح ۱۶ در ۱۶ برای نعمت برکت زیادی روزی و ثروت و

 • مال و اموال و گشایش نعمت و بزرگی شرف و سربلندی

 • لوح ۵ در ۵ چندین رقم و گلهای رنگارنگ سیاه قلم

 • جهت محبت بین زن و شوهر

 • ۱۲ رقم مربع ذوالکتابه برای جمیع کارهای مردم

 • طریقه دانستن عدد و خواندن هر اسمی یا بر آیه را که خواهد بخوانید و عدد او را بدانید

 • لوح ۳۱ در ۳۱ تکسیری آیه الکرسی جهت فتح و ظفر بر دشمن و دفع خطر جنگ

 • چندین رقم مربع و طرحهای مختلف

 • روش چندین رقم مثلثه هندی

 • عدد کل قرآن کریم ۲۳۴۵۹۲۳۹ و خواص آن در مربع یا لوح ۴ در ۴

 • مربع عدد کل چهل اسم ادریسی که خواصیت بسیار زیادی دارد برای هر کاری

 • مربع عدد کل یاسین مغربی و شرح کامل مربع

 • چندین رقم مربع ذو الکتاب جهت ظفر بر دشمن و حکام و جهت توسعه رزق و روزی

 • ۴ رقم بدوح هندی

 • تسخیر جن با صلوات خواجه نصیر طوسی

 • دستور تسخیر جن و چندین طلسم و دستور دیگر مجرب جهت احضار اجنه

 • جهت محافظت از جمیع بلیات

 • چهار قاعده پر کردن مثلثه

 • لوح ۹ در ۹ جهت رفع بلیات و شفاء بیماری

 • اسماء چهل اسم حضرت ادرس پیغمبر که از طرف ایشان در کتاب قدیم

 • بدست آمده و خواصیت زیادی دارد و شرح هرکدام از این اسماء

 • تسخیر هفت کواکب سیاه قلم و ۴۰ اسم حضرت ادرسی را با عدد و الواح

 • طلسمات و دستور خواندن تمام کلمات و تسخیر مردم کره زمین

 • و صدها مطالب دیگر….

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان فایل سا بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده یا تماس با ما این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.

به ازای هر فروش این محصول 12000تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فایل سا سهم فروش دریافت کنید.

توضیحات این بخش را میتوانید با افزونه loco تغییر دهید و توضیحات دلخواه خود را بنویسید، کافیه این متن را در افزونه جستجو کنید و تغییر دهید

1103 نمایش
40000تومان
مزایای شما از این خرید:
خرید و دانلود آنی
بالاترین کیفیت محصولات
بالاترین امنیت خرید
دانلود مادام العمر محصولات
پشتیبانی بسیار سریع
PDFکتاب طلسمات گلشن سیاه قلم نوشته استاد اکبر حسن زاده
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
تعداد صفحات: 252 صفحه
تعداد پارت: 3جلدکتاب کامل در یک PDF
اندازه: 33 مگابایت
فرمت: پی دی اف (باکیفیت)
زبان: فارسی
استپ: کتاب دستنویس خطی
برگزارکننده: نوشته استاد اکبر حسن زاده
به روز شده در:
فایل های باکیفیت به قیمت ارزان با لینک مستقیم را تنها از فایل سا دانلود نمایید.

به ازای هر فروش این محصول 12000تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فایل سا سهم فروش دریافت کنید.

سایر محصولات filesa Other Products

پکیج سابلیمینال چشم سبز در یک ماه ۱۰۰درصد کاربردی
83% تخفیف
filesa
filesa فایل های باکیفیت به قیمت ارزان با لینک مستقیم را تنها از فایل سا دانلود نمایید.
آیا تا به حال متوجه شده اید که افراد خاصی نسبت به دیگران جذاب تر هستند؟ اگر چنین است، شما تنها نیستید! همانطور که مشخص است، بسیاری از زیباترین زنان و مردان خوش تیپ جهان از یک ترفند کوچک برای افزایش جذابیت خود استفاده می کنند و حتی زیباتر از آنچه که هستند به نظر […]
1094 نمایش
5.0
129000تومان
پاورپوینت “سمینار درس کوانتوم” سلولهای خورشیدی
95% تخفیف
filesa
filesa فایل های باکیفیت به قیمت ارزان با لینک مستقیم را تنها از فایل سا دانلود نمایید.
افزایش رشد جمعیت و زیادشدن نیا زهای بشر به انرژی و باتوجه به مقدار محدود سوخت های فسیلی برروی زمین محققان را واداربه ایجاد روش جدیدی برای تولید انرژی کرده است که امروزه در میان روشهای متنوع سلول خورشیدی یا فوتو ولتاییک به عنوان روشی تمیز و کارامد شناخته شده است.اگرچه هنوز [...]
988 نمایش
1
10000تومان
دانلودرایگان بازی GTA V(جی تی ای ۵) برای اندروید
filesa
filesa فایل های باکیفیت به قیمت ارزان با لینک مستقیم را تنها از فایل سا دانلود نمایید.
بازی بسیار جذاب جی تی ای GTA 5برای اندروید  کاملا رایگان نسخه های مختلف مخصوص اندروید  برای دانلود شما عزیزان آماده گردیده  . بازی GTA5نسخه روسی  جی تی ای فارسی نسخه -مود شده ( پول بی نهایت تسلیحات به طور تمام در اختیار) مخصوص اندروید + دیتا-ندروید مورد نیـاز ۴.۳ به بالا(حجم [...]
1461 نمایش
5.0
190000تومان
دانلود رایگان PDF آموزش کامل فال قهوه (زبان فارسی)
filesa
filesa فایل های باکیفیت به قیمت ارزان با لینک مستقیم را تنها از فایل سا دانلود نمایید.
دانستن در مورد آینده و اتفاقات پیش رو جذاب‌ترین رویداد در طول تاریخ برای بشر بوده و خواهد بود. تلاش برای دانستن آینده همواره در جریان است و می‌توان گفت فال قهوه یا بطور کلی فال و طالع بینی زاییده این نیاز پاسخ داده نشده انسان است. فال قهوه که دارای پیشینه تاریخی چند هزار [...]
1093 نمایش
5.0
46000تومان

محصولات مرتبط Related Products

دانلود PDF کتاب نادر الرمل مستطاب سرخاب رمل
filesa
filesa فایل های باکیفیت به قیمت ارزان با لینک مستقیم را تنها از فایل سا دانلود نمایید.
شیخ محمد عبدالله معین ? کلیات کتاب مستطاب سرخاب رمل، بهترین کتاب برای فرا گرفتن اسرار رمل نادره الرمل ✍️ شیخ محمد عبداله معین ? کلیات کتاب مستطاب سرخاب رمل،بهترین کتاب برای فرا گرفتن اسرار رمل. این کتاب رساله جامع قواعد علمی و عملی فن رمل میباشد و مشتمل است بر تشریحات و [...]
999 نمایش
1
40000تومان
دانلود PDFکتاب اسرار قاسمی (نسخه اصلی بدون سانسور و کامل + تمام اشکال مصور )
filesa
filesa فایل های باکیفیت به قیمت ارزان با لینک مستقیم را تنها از فایل سا دانلود نمایید.
۱۶۶ صفحه کتاب اصلی + ۱۲۰صفحه کتاب مصور تمامی اشکال و رسم جمعا ۲۸۶ صفحه کامل ترین نسخه باکیفیت  موجود در اینترنت کتاب اسرار قاسمی عنوان اصلی کتاب “هذا کتاب اسرار قاسمی در علم کیمیا و سیمیا و هیمیا و لیمیا و ریمیا” است. کتاب اسرار قاسمی تالیف ملا حسین کاشفی میباشد. کمال‌الدین [...]
1101 نمایش
1
40000تومان
دانلود PDFکتاب گوهر شب چراغ (محمد حسن نیستانکی نائینی)
filesa
filesa فایل های باکیفیت به قیمت ارزان با لینک مستقیم را تنها از فایل سا دانلود نمایید.
کتاب گوهر شب چراغ کتابی است بسیار کامل و جامع در زمینه علوم غریبه. این کتاب در واقع یک کتاب مرجع برای بسیاری از دعانویسان و دیگر کتابهای علوم غریبه است.مرحوم نایینی مطالب این کتاب را از بین بالغ بر ۴۰۰ کتاب دیگر جمع آوری و نوشته است مطالب این کتاب نایاب شامل علوم غریبه، [...]
951 نمایش
1
40000تومان
دانلود PDFکتاب مجربات باقر
filesa
filesa فایل های باکیفیت به قیمت ارزان با لینک مستقیم را تنها از فایل سا دانلود نمایید.
مجربات صد در صد تضمینی در زمینه های دعا و طب سنتی بخش دعاهای بسیار مجرب صفحه شناخت و محاسبه ساعات مخصوص نوشتن دستورات جدول ساعات روز جدول ساعات شب خصوصیات هر ساعت فلکی راز مخفی تبدیل نحس به سعد! (بسیار مجرب) دستور تهیه محلول روحانی اصراف عُمّار مکان قبل از هر عمل روحانی [...]
906 نمایش
5.0
40000تومان