no-img
فایل سا

درخواست حذف اثر


فایل سا
فایل های ویژه
اطلاعیه های سایت

صفحه جدا

درخواست حذف اثر


باتوجه به چند فروشندگی بودن سایت چنانچه اثری در سایت میباشد که حقوق مبنی بر آن اثربرای شما میباشد وآن اثر تولید و محتواشما میباشد میتوانید ازطریق فرم زیر به مدیریت سایت اطلاع دهید تا فورا  لینک اثر مذکور از سایت حذف گردد.

کلیه فایل ها توسط کاربران قرار داده می شوند سایت فایل ساهیچ گونه مسئولیتی در خصوص غیرقانونی بودن مقالات و پایان نامه ها و حق نشر آنان برعهده ندارد در صورتی که تخلف و نقص حق نشری را مشاهده نمودید از طریق لینک زیر به ما اطلاع دهید

 

 

ارسال پیام سریع

شما میتوانید پیام خودرابه ماایمیل کنید مادراسرع وقت به آن در ایمیل شما پاسخ خواهیم داد. باتشکر

پشتیبانی

کلیک برای شروع